Изборник Затворити

Cookies / kolačići

 

Kolačići su alfanumerički paketi informacija sa varijabilnim sadržajem koje šalje veb server koji se čuvaju na računaru korisnika i čuvaju u unapred određenom roku važenja. Upotreba kolačića omogućava da se ispituju neki podaci posetioca veb stranice i da se prati njihovo korišćenje na internetu. Kolačići pomažu da se prate interesovanja korisnika, obrasci upotrebe interneta i istorija poseta veb stranici kako bi se osiguralo da je iskustvo korisnika optimalno. Budući da se kolačići koriste kao vrsta oznake koja omogućava veb stranici da prepozna posetioca koji se vraća na stranicu, pomoću njih se takođe mogu sačuvati važeće korisničko ime i lozinka za tu veb lokaciju. Ako pregledač pošalje prethodno sačuvani kolačić, provajder servisa koji obrađuje kolačić ima mogućnost povezivanja trenutne posete korisnika sa prethodnom, ali samo u vezi sa njihovim sopstvenim sadržajem. 

Informacije koje kolačići šalju olakšavaju prepoznavanje veb pretraživača, pa korisnici mogu primiti relevantan i „personalizovan“ sadržaj. Kolačići čine pregledavanje praktičnijim, uključujući potrebe za bezbednošću podataka na mreži i relevantno oglašavanje. Uz pomoć kolačića, provajder servisa takođe može kreirati anonimne statistike o navikama gledalaca stranica, tako da može bolje prilagoditi izgled i sadržaj stranice. 

Veb lokacija dobavljača usluge koristi dve vrste kolačića: 

– Privremeni kolačići – kolačići za upotrebu sesije (session-id) neophodni za upotrebu veb stranice. Njihova upotreba je od suštinskog značaja za navigaciju i za funkcionisanje veb stranice. Bez njih, sajt ili njegovi delovi neće biti prikazani i pregledavanje postaje ometano.

– Trajni kolačići  – koji će ostati na uređaju, ovisno o podešavanjima veb pretraživača, dugo ili dok ih korisnik ne obriše. Unutar njih postoje interni i eksterni kolačići. Interni kolačići se stvaraju ako server provajdera servisa instalira kolačić i podaci se proslede u njegovu sopstvenu bazu podataka. Ako je kolačić instalirao server provajdera servisa, ali se podaci prosleđuju spoljnom provajderu, koristi se spoljni kolačić. Kolačići treće strane koje je treća strana postavila u pregledač korisnika (Google Analitics, Facebook Pixel) su spoljni kolačići. Oni se stavljaju u pretraživač ako posećenia veb lokacija koristi usluge koje pruža treća strana. Svrha stalnih kolačića je da se osigura da veb lokacija funkcioniše na najvišem nivou u cilju povećanja korisničkog iskustva. 

Prilikom posete veb stranici Korisnik može dati svoju saglasnost za čuvanje trajnih kolačića sačuvanih na svom računaru kojima može pristupiti provajder servisa klikom na dugme upozorenja o kolačićima na stranici za prijavu. 

Korisnik može konfigurirati i sprečiti aktivnosti vezane za kolačiće pomoću programa pretraživača. Korišćenjem upravljanja kolačićima korisnik obično može koristiti kolačiće ili opciju praćenja kolačića u meniju Privatnost / Istorija / Prilagođena podešavanja u meniju Alati / Podešavanja. Međutim, imajte na umu da je bez upotrebe kolačića moguće da korisnik neće moći da koristi svaku uslugu koju nudi veb lokacija. 

Svrha obrade podataka: identifikacija i razlikovanje korisnika, identifikacija korisnikove trenutne sesije, čuvanje podataka stvorenih tokom sesije, sprečavanje gubitka podataka, identifikacija i praćenje korisnika, veb analitika. 

Obim obrađenih podataka: identifikacioni broj, datum, vreme i prethodno posećena veb stranica. 

Period obrade podataka: privremeni kolačići se čuvaju dok se ne zatvore sve veb lokacije iste vrste. 

Trajni kolačići se čuvaju na računaru korisnika godinu dana ili dok ih korisnik ne izbriše. 

Moguće posledice neuspeha u pružanju podataka: nedostupnost određenih servisa veb stranice, neuspešne platne transakcije, netačnosti u analitici.